4.25.2013

การลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ด้วย email ใน LINE

เพื่อเป็นการเก็บประวิติการสั่งซื้อสติกเกอร์

รวมถึงการได้รับของขวัญสติกเกอร์ แบบถูกลิขสิทธิ์

เพียงเราลงทะเบียน email ไว้

และไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่อง ลบ apps 

Sticker LINE ที่เราเคยโหลดไว้ ด้วยชื่อของเรา ก็จะอยู่ตลอดไป 


  • เริ่มจากการ ลงทะเบียน email 

จากหน้าแรกของ apps 
เลือก more 
เลือก setting 
เลือก accounts 
จะเข้ามาที่หน้า Accounts

ให้เลือกที่ Email Registration

จะเข้ามาที่หน้า Email Registration 
ให้กรอก email และ Password 
แล้วกด OK


Password ควรจะเป็นอันเดียว
กับที่เราใช้ Log in ใน LINE 
เพื่อให้จำได้ง่าย 
  เมื่อเรา Register เรียบร้อยแล้ว
ที่หน้า Accounts จะขึ้นว่า Done 
*เท่านี้เราก็มั่นใจได้ว่า Sticker ที่เราซื้อไว้ จะไม่หายไปจาก ID
ที่เราลงทะเบียน email ไว้แล้วแน่นอนครับ

www.facebook.com/monopolystore 

: monopolystore No comments :

Post a Comment